Αισθητηριακή Δραστηριότητα

Η φιλοσοφία γι' αυτές τις δραστηριότητες είναι να ακολουθάτε τον ρυθμό του μουσικού κομματιού με το αντικείμενο που κρατάτε και να το μεταδίδεται πάνω στο σώμα του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό επίσης πάντα το ίδιο μουσικό κομμάτι να συνοδεύει το αντικείμενο που εισηγούμαστε.

Με μια μπαλίτσα ξεκινάς να μεταφέρεις το ρυθμό της μουσικής πάνω στο σώμα του παιδιού.

Ξεκινώντας από το δεξί πόδι και ακολουθώντας τη δεξιά μεριά του σώματος, προχωράς προς το κεφάλι. Στους ώμους αλλάζεις μεριά και έρχεσαι στην αριστερή μεριά του σώματος. Σιγά σιγά κυλάς τη μπάλα προς τα κάτω μέχρι να φτάσεις στο αριστερό πόδι όπου και τελειώνει όταν τελειώσει και η μουσική.