Αισθητηριακή Δραστηριότητα

Η φιλοσοφία γι' αυτές τις δραστηριότητες είναι να ακολουθάτε τον ρυθμό του μουσικού κομματιού με το αντικείμενο που κρατάτε και να το μεταδίδεται πάνω στο σώμα του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό επίσης πάντα το ίδιο μουσικό κομμάτι να συνοδεύει το αντικείμενο που εισηγούμαστε.

Ξεκινάμε χτυπώντας απαλά παλαμάκια με τον ρυθμό κοντά στο παιδί σε σημείο που σας βλέπει.

Μετά χτυπάτε ελαφριά χτυπηματάκια μεταξύ σας στο ρυθμό και σιγά σιγά χτυπάς απαλά πάνω σε όλο του το σώμα. Παρακολουθάς τον ρυθμό της μουσικής και ανάλογα αν γίνεται πιο γρήγορο ή αργό το ακολουθάς.