Μουσική και Συναισθήματα

Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βιώσουν τα παιδιά διαφορετικά είδη μουσικής και τα πολλά συναισθήματα που συνδέονται με αυτά. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να συνδέσουν τις ενέργειες με τα συναισθήματα.  

Θα χρειαστείτε συλλογή από διάφορα τραγούδια που να αντικατοπτρίζουν διάφορα συναισθήματα: θυμό, χαρά, λύπη, τρέλα. Σιγουρευτείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τραγούδια που είναι κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού.

Εξηγείστε το παιχνίδι στα παιδιά και ρωτήστε τους πως θα συμπεριφέρονταν αν είναι λυπημένοι, χαρούμενοι κλπ? Μετά πέστε τους ότι πρέπει να κινηθούν ανάλογα με το ύφος του τραγουδιού, το οποίο θα αναφέρετε στην αρχή πριν παίξετε το τραγούδι. Για παράδειγμα γι α ένα χαρούμενο τραγούδι, θέλετε τα παιδιά να πηδούν πάνω κάτω και να κινούνται με πολύ ενέργεια, ενώ για ένα λυπημένο τραγούδι μπορούν απλά να κάνουν απλές επί τόπου κινήσεις δεξιά κι αριστερά.

Μουσικές εισηγήσεις :