Αισθητηριακή Δραστηριότητα

Η φιλοσοφία γι' αυτές τις δραστηριότητες είναι να ακολουθάτε τον ρυθμό του μουσικού κομματιού με το αντικείμενο που κρατάτε και να το μεταδίδεται πάνω στο σώμα του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό επίσης πάντα το ίδιο μουσικό κομμάτι να συνοδεύει το αντικείμενο που εισηγούμαστε.

Χρησιμοποιώντας ένα λεπτό ύφασμα ή καλοκαιρινό σεντόνι, το κουνάς γύρω από το παιδί και πάνω σε όλο του το σώμα ακολουθώντας τον ρυθμό της μουσικής. Αυτοσχεδιάστε κινήσεις απαλές προς το παιδί.