Αισθητηριακή Δραστηριότητα

Η φιλοσοφία γι' αυτές τις δραστηριότητες είναι να ακολουθάτε τον ρυθμό του μουσικού κομματιού με το αντικείμενο που κρατάτε και να το μεταδίδεται πάνω στο σώμα του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό επίσης πάντα το ίδιο μουσικό κομμάτι να συνοδεύει το αντικείμενο που εισηγούμαστε.

Φτιάχνετε μικρά φυσερόν από χαρτί με τον τρόπο που δείχνει το πιο κάτω βίντεο:

Χρησιμοποιώντας το πιο κάτω μουσικό κομμάτι κάνετε αέρα με το χάρτινο φυσερό στο παιδί γύρω γύρω από το κεφάλι και στο σώμα του . ΟΙ κινήσεις σας να ακολουθούν το ρυθμό της πιο κάτω μουσικής: